starostlivosť o vlasy / rada ACTYVA

Starostlivosť o vlasy / ACTYVA

Kategórie

starostlivosť o vlasy / rada ACTYVA

Starostlivosť o vlasy / ACTYVA

Actyva certifikáty

Tri certifikácie, ktoré spĺňajú potreby stále väčšieho počtu spotrebiteľov, ktorí si uvedomujú ochranu životného prostredia a bezpečnosť kozmetických produktov.

Tieto produkty majú certifikáty Love Nature „Láska k prírode“ICEA Vegan Green PE „zelený biologický plast“.

Certifikácia Love Nature súvisí so špecifickým procedurálnym usmernením, ktoré si Kemon stanovil na ochranu životného prostredia a zdravia spotrebiteľov. V tomto usmernení je dlhý zoznam prísad, ktoré sa môžu používať v kozmetike, avšak ktoré sa spoločnosť Kemon SpA rozhodla vylúčiť z takto označených výrobkov, pretože keby boli podozrivé, mohli by poškodiť životné prostredie alebo zdravie tých, ktorí prídu do kontaktu s nimi. Medzinárodne uznávaná organizácia ICEA a jedna z najvplyvnejších v priemyselnom svete pravidelne vykonáva audity na zabezpečenie súladu s požiadavkami na certifikáciu.

Certifikácia ICEA Vegan. V zložení a počas celého výrobného procesu produktov Actyva sa nepoužíva žiadna surovina, pomocná látka na spracovanie alebo pomocné látky živočíšneho pôvodu a/alebo pôvodu z geneticky modifikovaných organizmov.

Certifikácia Green PE. Nové obaly, fľaše a tuby sú vyrobené z recyklovateľného „Green PE“. Tento inovatívny materiál sa nevyrába z ropy, ale z cukrovej trstiny pestovanej v Brazílii v kontrolovaných oblastiach, ktoré sú ďaleko od lesa Amazonky. Surovina je na rozdiel od ropy obnoviteľná a odvodený polymér má veľmi priaznivý vplyv na životné prostredie a pomáha znižovať emisie skleníkových plynov.

V závislosti od produktu, balenie je označené nasledujúcimi certifikačnými značkami: ICEA VeganLove Nature a I’m Green, čo potvrdzuje percento použitého biopolyméru.